obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Mladí chudí v ČR: Prevencí je rodina, vzdělání a dostupné bydlení

Až pětina lidí 18–30 let je v ČR ohrožena nějakou formou chudoby (příjmová chudoba, nezaměstnanost domácnosti, materiální deprivace měřená tzv. inovovanou škálou). Výzkum MEDIAN pro Charitu Česká republika a katolickou církev ukazuje, že až třikrát častěji jsou v rané dospělosti ohroženi lidé, kteří vyrůstali v chudé rodině. To lze překonat vzděláním – ohroženo je až 40 % mladých, kteří ukončili vzdělání bez maturity, ale jen 13 % mezi VŠ vzdělanými (kde bude počet ohrožených dále klesat s karierním postupem). Ztráta bydlení je jedna ze zkušeností, které nejvíce odlišují mladé chudobou ohrožené (zažilo ji 18 %) a ostatní (5 %). Roli hraje i sociální kapitál – tedy šíře kontaktů, ze kterých mohu v případě problémů těžit.

Mladí lidé vnímají dostupné bydlení spolu s řešením problému předlužení a finanční gramotnosti, dostupné práce a školek pro mladé rodiče jako jeden z klíčů pro řešení problému chudoby své generace. Jsou relativně solidární (takřka polovina lidí, která zná chudého vrstevníka, se mu snažila pomoct), ale kritičtí k fungování státu, neziskových organizací a širšího okolí v řešení sociálních problémů.

 

Grafy a podrobnosti si pak můžete prohlédnout v analytické zprávě.

Shrnutí hlavních sekcí výzkumu naleznete v naší infografice.

Komentáře ke zjištěním průzkumu se dočtete v tiskové zprávě Charity Česká republika.