obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Crossmediální elektronické měření konzumace médií a lokalizace pohybu

Technologii adMeter jsme uvedli na trh v roce 2012 v rámci pilotního měření poslechovosti rádií a sledovanosti televizních stanic. v roce 2014 jsme projekt rozšířili o měření dalších mediatypů . Aktuálně měříme na reprezentativním panelu 2 000 respondentů. Jedná se o single-source výzkum, který poskytuje kontinuální panelová data o crossmediální konzumaci za každého respondenta.

 • adMeter pracuje s moderní technologií audiomatchingu, která umožňuje měření poslechu rádií a sledovanosti TV v reálném čase.
 • adMeter je aplikace v mobilu provázaná na další zařízení (PC, notebook, tablet …), díky čemuž měříme také návštěvnost webových stránek.
 • Pro měření vystavení vlivu outdoorové reklamy, či výzkum dopravního chování a mobility využívá adMeter lokalizační technologie jimiž jsou tzv. „chytré telefony“ vybaveny.

Využití adMeter dat

 • Crossmediální plánování a vyhodnocování reklamy napříč televizemi, rádii, internetem a dalšími media typy, což umožňuje měřit a analyzovat reálný dosah a efektivitu crossmediálních kampaní.
 • Crossmediální analytika pro samotná média, kdy se například vyhodnocuje:
  • chování čtenářů tisku v jeho elektronické podobě,
  • konzumace video obsahu na internetu v komparaci s televizní sledovaností,
  • překryvy posluchačů rádií a diváků televizních stanic.

Inovativnost

 • adMeter nabízí unikátní data, která vhodně doplňují stávající mediální měnové výzkumy o crossmediální pohled.
 • adMeter přináší metodické rozšíření z hlediska univerzálních crossmediálních ukazatelů a nové postupy měření vztahů mezi jednotlivými mediatypy.
 • adMeter umožňuje sjednocení informace o crossmediálním překryvu a inkrementálním reachi mediatypů v crossmediálních kampaních a informace o crossmediálním chování konzumentů médií.
 • adMeter nabízí cestu jak srovnatelně měřit mediální ukazatele z různých media typů a možnost komparace efektivity jednotlivých media typů a jejich synergického efektu při oslovování konzumentů.

Vývojové projekty řešené s přispěním z veřejných prostředků


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů měření sledovanosti internetové reklamy

Zajímavosti z měření projektu adMeter 2000 si můžete přečíst v zajímavostech z crossmediáního světa