obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

O iniciativě PRO VÝZKUM


PRO VÝZKUM je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění. Iniciativy se účastní agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných pravidel a akceptují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů.

Aktivity PRO VÝZKUM koordinuje Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.

MEDIAN se jako jedna ze členských agentur SIMAR aktivně do této kampaně zapojuje. Cílem kampaně je ozřejmit veřejnosti, jak poznat seriózní výzkum, a objasnit některé otázky jako např.: Co se děje s kontakty respondentů? Jak mohou být dále použity? K čemu je účast Vás jako respondenta ve výzkumu prospěšná a co můžete svými odpověďmi změnit? Jaký počet respondentů je dostatečný pro kvalitní výzkum? A mnohé další. Snažíme se tedy nejen ukázat, jak mediální výzkum, výzkum veřejného mínění a trhu probíhá, ale i to, jak prospěšné jsou jejich výsledky pro společnost. MEDIAN dlouhodobě zastává pozici nezávislé agentury, která se zaměřuje na sociálně-politický a mediální výzkum. Našimi klienty jsou kromě soukromých subjektů ve velké míře i vládní instituce, veřejnoprávní média, neziskové organizace i univerzity.

Více informací a aktualit o kampani můžete zjistit na www.provyzkum.cz.

V případě, že jste odpověď na svou otázku nenašli na těchto stránkách nebo si chcete něco ujasnit o konkrétním projektu, můžete své dotazy směřovat na provyzkum@median.cz, nebo na pracovníky SIMAR na provyzkum@simar.cz.

Telefonní čísla, která naše společnost používá k telefonickému dotazování:

608 333 579; 608 333 586; 775 413 951; 775 413 952; 775 413 953; 775 413 955; 777 222 419; 777 222 473; 777 719 641; 777 719 642; 777 719 643 a 777 719 644.