obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

A. Babiš většinu nepřesvědčil, novým informacím v kauze Čapí hnízdo lidé důvěřují a řadí ji mezi nejzávažnější

Většina populace zaznamenala nové informace v kauze Čapího hnízda. Zkoumali jsme znalost celkem 12 nových informací a podezření v kauze a jen 10–35 % u nich odpovídalo, že je vůbec nezaznamenali.

Zhruba 43 % důvěřuje a považuje za závažné nové informace, že syn Andreje Babiše musel odjet do zahraničí, aby nemusel vypovídat. Čtvrtina lidí této informací nevěří (26 %) a menšina jí věří, ale nepovažuje za závažnou (11 %). Zbytek neví či informaci nezaznamenalo. Velmi podobně hodnotí respondenti obecné podezření, že Andrej Babiš se snaží, aby jeho blízcí nemuseli vypovídat v kauze Čapí hnízdo.

Jako poměrně důvěryhodné a závažné jsou také hodnoceny informace o provázanosti lékařky Babišova syna a hnutí ANO (38 % důvěřuje a považuje za závažné). U většiny ostatních nových zjištění převažují nad lidmi, kteří informaci důvěřují a považují závažnou ti, kteří ji buď nedůvěřují či nepřisuzují význam či neví, jak ji hodnotit.

Od srpna 2017, kdy byla Sněmovna požádána o vydání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, narostl počet lidí, kteří kauzu považují za „velmi důležitou“ pro směřování politiky a společnosti v ČR z 23 na 31 %.

Ve srovnání se srpnem 2017 rovněž klesl mírně počet lidí, kteří v kauze důvěřují spíše vysvětlení Andreje Babiše, než policejní verzi. A to z 29 na 25 %. Tito lidé nyní často říkají, že neví komu důvěřovat. Naopak narostl počet lidí, kteří „určitě důvěřují verzi policie“ z 20 na 25 %.

Výzkum k vnímání aktuálního vývoje okolo kauzy Čapí hnízdo se uskutečnil 13. a 14.11. 2018 na vzorku N = 1015 respondentů smíšenou metodikou online a osobního dotazování. Další výstupy týkající se následujícího vývoje na politické scéně očekávejte ve čtvrtek.

Více k tématu v první části našeho bleskového výzkumu.