obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Postoje české veřejnosti k energetické koncepci a těžbě uhlí

Z výzkumu je patrné, že česká veřejnost ukončení těžby uhlí podporuje, nicméně by volila spíše postupné ukončení v dlouhodobějším horizontu, než rychlé zastavení. Respondenti se vyslovili pro zachování regulace těžby v podobě těžebních limitů a rozhodně by současný rozsah těžby nerozšiřovali.

Primární zdroj energie do budoucna by měla ČR hledat především v obnovitelných zdrojích či jaderné energii v kombinaci s obnovitelnými zdroji.

Většina dotazovaných si přeje, aby v budoucnu došlo k ukončení provozu všech uhelných elektráren. Pětina dotazovaných by si přála, aby Česká republika dospěla k tomuto stavu už do roku 2030. Při řešení případné nezaměstnanosti, která by v důsledku ukončení těžby mohla nastat, by lidé uvítali, aby stát propuštěným zaměstnancům poskytl podporu, a to zejména v oblasti rekvalifikace.

Ačkoliv ukončení těžby uhlí a ukončení provozu uhelných elektráren má dle výzkumu mezi veřejností podporu, navíc podporu má i energetika založená na obnovitelných zdrojích, občanské iniciativy, které se na tuto problematiku soustředí, nejsou veřejností příliš známé. Mezi těmi respondenty, kteří je znají, se vybrané iniciativy netěší příliš velkým sympatiím.

Výsledky výzkumu shrnujeme ve výzkumné zprávě.

Závěry z výzkumu zveřejňujeme spolu s Deníkem N, který je publikuje ve shrnujícím článku.