obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Více než polovina obyvatel zemí V4 má obavy o svobodu médií v jejich zemi

V únoru tohoto roku jsme spolupracovali na výzkumu napříč čtyřmi státy: Českou republikou, Slovenskou republikou, Polskem a Maďarskem. U nás bylo dotázáno 1010 a celkem bylo 4069 respondentů.

Největší obavy z nesvobodných médií mají obyvatelé Polska, kde své obavy vyjádřilo 63 % dotázaných. Naopak v České republice je obava nejmenší, “pouze” 47 %.

52 % všech dotázaných má pocit, že se v posledních pěti letech zhoršila situace týkající se svobody médií.
80 % celkově dotázaných považuje svobodu médií za velmi důležitou.

Názory se mění v souvislosti s různými faktory, převážně jsou ovlivněny věkem a velikostí bydliště.

Více z vísledků naleznete ve shrnující zprávě v angličtině.

Další informace, včetně výčtu hlavních zjištění v češtině a záznamu tiskové konference, naleznete na stránkách projektu.