obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

International Social Survey Programme 2021/2022

Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR provádíme prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Nejedná se o komerční, ale o významný akademický/vědecký výzkumný program, v jehož rámci probíhají každoročně šetření na různá témata už téměř 40 let. V současné době se ISSP účastní přes 40 zemí z celého světa.

Cílem výzkumu je získat informace o postojích ke zdraví, zdravotnického systému, rodině a kvalitě života. Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti v oblasti sociální politiky, sociologie, politologie a ekonomie a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti. Data z výzkumu umožní mimo jiné lépe srovnávat společenské vazby v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat členy náhodně vybraných domácností.
Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od 6.5. do poloviny července. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.
Dotazování ve většině případů trvá zhruba 50 minut.
Touto cestou bychom chtěli požádat o spolupráci všechny případně oslovené.
Pokud byste měli doplňující otázky, naši tazatelé Vám je rádi zodpoví na místě, případně se můžete obrátit na některého ze zaměstnanců zodpovědných za terénní výzkum:

Hana Ekinovičová
778 427 311
hana.ekinovicova@median.cz

Jan Podlaha
774 678 155
jan.podlaha@median.cz

Ivan Slovák
773 012 017
ivan.slovak@median.cz

Více informací o projektu ISSP naleznete zde.