obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Průzkum ESET – každý třetí nezletilý obdržel nevyžádanou intimní fotografii

V období od 31.5.2022 do 12.6.2022 jsme prováděli výzkum pro společnost ESET spol. s.r.o. na téma sexting a intimita na internetu.
Dotázali jsme dohromady 1083 respondentů (541 ve věku 12-18 let a 542 starších 18 let.)
Výzkum byl reprezentativní pro každou věkovou skupinu zvlášť podle pohlaví, vzdělání, místa bydliště atd.

Podle výsledků našeho průzkumu má s posíláním intimních fotografií nebo videí více zkušeností dospělá populace (33 %) než nezletilá část dotázaných (14 %), z nichž 35 % mladistvých a 19 % dospělých toho lituje a znovu by intimní obsah neposlali. 15 % mladistvých dívek, které fotku poslaly uvedlo, že tak učinily pod nátlakem.

Nejčastěji je intimní obsah posílán mezi partnery, třetina lidí (23 % mladistvých a 17 % dospělých) nicméně uvedla, že intimní fotky poslala úplným cizincům.

Každý dvacátý mladiství se stal obětí vydírání skrze poslané intimní fotografie. 7 % dotázaných nezletilých uvedlo, že jejich fotografie byly zneužity a rozšířeny dál bez jejich souhlasu. To stejné uvedlo 1 % dospělých.

Dobrou zprávou je, že až dvě třetiny dotázaných si dávají pozor, aby na fotografii nebyla vidět jejich tvář nebo jiné znaky, které by mohly prozradit jejich totožnost.

V reakci na výsledky výzkumu vytvořila společnost ESET webové stránky www.tonevymazes.cz, na kterých můžete najít rady, jak bezpečně sdílet intimní fotografie a vyhnout se tak jejich zneužití.

Více informací o výsledcích našeho výzkumu, názory psycholožky Jarmily Tomkové a další naleznete zde.