obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Life in Transition Survey

Naše agentura se zabývá množstvím zajímavých výzkumů. Mezi ně nepochybně patří taky LiTS (Life in Transition Survey).

Projekt LiTS je zaměřený na změny, které provázejí naše životy. Jedná se již o čtvrtou vlnu mezinárodního projektu, který je realizován v 38 státech.
Hlavním tématem projektu je jak transformace ovlivnila životy lidí v regionu a jak ekonomické charakteristiky a zkušenosti ovlivňují názory lidí na otázky, jako jsou trhy, role státu, důvěra, štěstí a vyhlídky do budoucna. Především v tzv. době postcovidové.

Projekt probíhá ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Tato instituce poskytuje data zcela zdarma pro univerzity a další instituce zaměřující se na regionální rozvoj, které poté můžou lépe uchopit jednotlivé problémy, které vznikají v regionech ve všech 38 zemích a individuálně se věnovat.

V každé ze zúčastněných zemí proběhne 1000 rozhovorů s respondentem, které vybereme pomocí kvótního výběru. Rozhovory budou probíhat metodou CAPI, tedy osobním dotazováním pod taktovkou zkušených a vyškolených tazatelů.
Témata rozhovoru jsou různorodá a zahrnují většinu oblastí života, které jsou důležité pro následný výzkum, například dopady COVIDu, digitalizace, přístup k sociální a zdravotní péči, role státu v životě respondenta a další.