obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Ocenění autora metodiky výpočtu GRP pro tisková média

Ve čtvrtek 16. května 2024 byli vyhlášeni vítězové soutěže Marketér roku 2023. Ocenění za marketingový počin roku získal také Vladimír Kožíšek z naší výzkumné agentury MEDIAN jako hlavní autor originálního výpočtu ukazatele GRP pro tiskové tituly, který byl zaveden v říjnu minulého roku.

Výpočet tiskového GRP, jehož hlavním autorem je Vladimír Kožíšek, představoval v loňském roce zásadní inovaci ve výzkumu MEDIA PROJEKT. Na rozdíl od ukazatele čtenosti, který je pouze kvantitativní, ukazatel GRP zohledňuje také kvalitu kontaktu mezi čtenářem a výtiskem titulu, který četl. Jedná se především o frekvenci kontaktu, neboť čtenáři berou výtisky jimi čteného titulu do ruky opakovaně. Tím také dochází k opakovanému kontaktu čtenáře s otištěnou inzercí. Data výzkumu čtenosti, která se využívají především pro mediální plánování reklamních investic do tiskových médií, tuto skutečnost doposud nezohledňovala.

Originální výpočet ukazatele GRP se proto musel vypořádat s tím, aby byl „ušit na míru“ tiskovým médiím.

„Vývoj algoritmu trval déle než rok a podařilo se nám do něj zahrnout také další parametry sledované při čtení novin a časopisů, jako jsou délka kontaktu s titulem a rozsah přečteného obsahu,“ okomentoval vznik GRP pro tisková média Vladimír Kožíšek. Právě správný poměr všech těchto vstupních ukazatelů představuje originalitu přístupu hlavního autora výpočtu a zajišťuje nejpřesnější dosažitelný výsledek.

„Ocenění náleží vlastně celému realizačnímu týmu, který se na přípravě a testování výpočtu GRP podílel. Za zadavatele výzkumu to byli členové Výboru pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu (SVAT), což je odborná komise profesní asociace Česká unie vydavatelů, výzkumní specialisté z mediálních agentur v rámci ASMEA a realizátoři výzkumu z agentur MEDIAN a STEM/MARK,“ uvedl u příležitostí předání ocenění Ing. Václav Mach, výkonný ředitel České unie vydavatelů.

„Ocenění výpočtu ukazatele GRP a jeho autora je nanejvýš zasloužené, protože se jedná o mezinárodně unikátní metodiku měření v rámci národního výzkumu čtenosti. Jeho zavedení pomáhá tiskovým titulům překonat handicap, kdy se konečně začala měřit frekvence a kvalita kontaktu čtenáře s titulem a jeho inzercí. Nyní se tak tisk staví na úroveň dalších mediatypů, kde se GRP používá v plánování reklamních investic či obchodování,“ uvedl k udělenému ocenění místopředseda správní rady České unie vydavatelů Tomáš Tkačík.

Další informace o významu ukazatele GRP pro tisková média a objasnění výpočtu najdete v prezentaci z října 2023 umístěné na webové stránce České unie vydavatelů nebo v rozhovoru s Tomášem Tkačíkem.

Zdroj: https://www.unievydavatelu.cz/cs/home/aktuality/4209-oceneni_autora_metodiky_vypoctu_grp_pro_tiskova_media