obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Proměny české společnosti

Společnost MEDIAN spolurealizuje šetření Proměny české společnosti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších akademických výzkumů české společnosti v historii, který zadal Sociologický ústav akademie věd, Masarykova univerzita a ekonomický institut CERGE-EI.
Výzkum bude probíhat 4 roky, od konce června bude probíhat druhá vlna. Šetření se může zúčastnit kolem 2 600 domácností, které se na daném projektu podílely i v minulém roce.

Domácnosti jsou za svou účast výrazně honorovány. Velký počet domácností se v roce 2015 rozhodl převést svou odměnu na charitativní projekty Lékaři bez hranic, Život dětem, Pomocné tlapky a Cesta domů. Díky nim jsme mohli předat organizacím 172 000 Kč.

Před startem druhé vlny proběhla tisková konference s výsledky za první rok. Největší pozornost v médiích vzbudilo nerovnoměrné rozdělení domácích prací mezi mužem a ženou. Ženy uváděly, že často nemají čas samy na sebe, naopak muži mají volného času relativně dostatek a nejvíce ho stráví u sledování televize.

Přečtěte si plnou PDF zprávu z výzkumu za rok 2015

ODMĚNY ZA ÚČAST:

Výzkum Proměny české společnosti probíhá dotazováním domácnosti na vybraných adresách v celé České republice. Odměna domácnosti za účast činí v přepočtu stovky korun na hodinu strávenou dotazováním.

CÍLE VÝZKUMU:

Cílem výzkumu je zjistit, jak žijí české domácnosti, jak se jejich život a postoje mění v čase a s jakými problémy se setkávají. Podobné výzkumy probíhají i v zahraničí a pomáhají vědcům pochopit fungování a vývoj společnosti.

Získané poznatky využijí nejen vědci, ale mohou se o ně opřít také zákonodárci a zástupci veřejné správy při svém rozhodování. Podpoří informovanost novinářů a budou k dispozici i široké veřejnosti. Výzkum tak může pomoci zlepšit život v celé České republice. Jednou z nich může být třeba rodinná politika:

KDE MŮŽE VÝZKUM POMOCI:

Matky malých dětí čelí na trhu práce větším obtížím než jejich vrstevnice bez dětí. Potýkají se s vyšší nezaměstnaností, po skončení rodičovské dovolené se jim hůře hledá zaměstnání a mateřství se často odrazí i v nižších mzdách a posléze i menších důchodech.

Informace z výzkumu pomohou zjistit, co nejvíce stojí ženám v cestě při návratu do práce (kapacita jeslí a mateřských škol, dostupnost dalších možností předškolní péče, nabídka částečných úvazků, pružné pracovní doby, nastavení daňových slev a státní sociální podpory rodin)? Ukáže tak, jaká jsou současná slabá místa v podpoře zaměstnanosti matek a na co by se stát a firmy měly zaměřit, aby pomohly ženám skloubit péči o děti a pracovní kariéru.

Díky dlouhodobému pohledu na domácnosti výzkum také ukáže, na které typy rodin a domácností nejvíce dopadají ekonomické krize a zhoršují jejich životní úroveň, či co nejvíc vede k zadlužování domácností a jaké mívá důsledky. Výsledkem mohou být podklady pro zlepšení sociální politiky a podpory ohrožených rodin.

Podobných příkladů, které výzkum Proměny společnosti zkoumá a může pomoci k poznání a zlepšování veřejných politik, jsou desítky – v oblasti kvality bydlení, zdraví, života důchodců, rodinného života a problémů při zakládání rodin, pracovní mobility a podobně. Doufáme, že v případě oslovení pomůže k poznání české společnosti a jejích problémů i Vaše domácnost.

VÍCE INFORMACÍ:

více informací o výzkumu naleznete na webu www.promenyceskespolecnosti.cz
Realizační tým společnosti MEDIAN můžete kontaktovat s dotazy na:
Tel: (+420) 225 301 300
Email: promeny.spolecnosti (at) median.cz