obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Mediální výchova na středních školách

Mediální výchova by měla dle ředitelů a učitelů středních škol zejména rozvíjet kritické myšlení a naučit studenty vyhledávat a třídit informace. Mediální výchovu považují 3/4 dotázaných za důležitou, nicméně na její výuku je často malá hodinová dotace a nejčastěji je vyučována průřezově ve více předmětech.

Přečtěte si zprávu z výzkumu o mediální výchově na středních školách.