obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Projekt měření sledovanosti internetové reklamy

Společnost MEDIAN ve spolupráci se spol. VIOMBA vyvinula rozšíření pro internetové prohlížeče určené pro panelisty společnosti MEDIAN. Rozšíření slouží k detekci a identifikaci zobrazených reklamních sdělení na prohlížených internetových stránkách.

Instalace rozšíření pro daný internetový prohlížeč probíhá na základě vědomého souhlasu respondenta se stažením z obchodu s rozšířeními používaného prohlížeče. Rozšíření zůstává součástí internetového prohlížeče a poskytuje měřená data, dokud není respondentem vědomě odinstalováno.

Spolupráce ve výzkumu

Respondent souhlasí s tím, že si do zařízení nechá nainstalovat rozšíření internetového prohlížeče pro měření sledovanosti internetové reklamy. Rozšíření následně takto sesbíraná data průběžně odesílá spol. MEDIAN.

Respondent bere na vědomí, že veškerá shromážděná Data jsou výlučným vlastnictvím spol. MEDIAN a VIOMBA, a Respondent k těmto Datům nemá jakákoliv práva.

Zásady ochrany soukromí

Ochrana soukromí a zákaznických dat je pro společnost MEDIAN, s.r.o. (dále jen „MEDIAN“) velmi důležitá. MEDIAN postupuje plně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Když se stanete účastníkem panelového výzkumu, budete požádáni o doplnění vašich osobních údajů. Vždy vám však sdělíme důvod, způsob a časové omezení jejich použití. Zároveň vás ujišťujeme, že se použití vašich osobních údajů nikdy nedostane do konfliktu s platnými právními předpisy či vašimi zájmy.

Všeobecné údaje o účastnících projektu

Společnost MEDIAN zaručuje, že účastník projektu (respondent) se v žádném případě nemusí bát o své soukromí. Data jsou zpracována hromadně a automaticky. Respondent tedy nemusí mít obavy z toho, že by bylo jakkoli ohroženo jeho soukromí.

Spol. MEDIAN může shromažďovat údaje o Respondentem navštívených internetových stránkách včetně zobrazeného reklamního obsahu, ale bez sledování Vašich aktivit v obsahu internetových stránek, případně zaznamenat místo konzumace konkrétního média. To nám pomáhá rozvíjet a zkvalitňovat metodiku průzkumu.

Během používání internetu může spol. MEDIAN sbírat i další informace, které jsou součástí internetového provozu, jako např. cookies, či internetové tagy, které jsou rovněž předmětem výzkumu.

Cookie

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho internetového prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.

Takzvané „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.

„Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Internetové tagy

Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online reklamě, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou.

Rozšíření pro internetové prohlížeče

Rozšíření pro internetové prohlížeče slouží k monitoringu údajů o reklamě zobrazené na navštívených webových stránkách. Mezi sbírané údaje patří zejména informace o verzi internetového prohlížeče a operačního systému, URL adresa webové stránky, technická viditelnost reklamy, pozice kurzoru a proklik reklamy, pozice a geometrické údaje o reklamě, otisk zobrazené reklamy, identifikace zadavatele a značky reklamy, identifikace aktivní záložky prohlížeče, geolokační data.

Osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a používány pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro následné zpracování mediálních průzkumů.

Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například vaše jméno, adresa trvalého bydliště nebo rodné číslo, dále informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci k účasti na projektu adMeter. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity jen za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Osobní údaje osob mladších 18 let

V rámci projektu nejsou shromažďována data od dětí do dovršení 15 let věku. V případě zapojení osob mladších 18 let do projektu podléhá shromažďování těchto dat souhlasu rodičů či zákonného zástupce těchto osob.

Používání údajů

Vaše osobní data používáme pro účely související s vypracováváním mediálních analýz o tom, jak využíváte daná online média a reklamu v nich umístěnou, a s kontaktováním vás s doplňujícími dotazy poštou, telefonem, prostřednictvím SMS, E-mailu a internetu (podle toho, jakou forma je pro daný účel vhodná a ke které nám dáte souhlas).

Zveřejnění

Údaje o vás můžeme sdělovat pouze tehdy, stanoví-li to zákon.

MEDIAN samozřejmě nezpřístupní ani nepředá vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas.

Přístup k osobním datům a vaše další práva

Bližší informace o přístupu k Vašim údajům a uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních najdete na Median – Informace o zpracování osobních údajů.