obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Mladí lidé jsou v Česku vůči menšinám převážně tolerantní, zhoršil se ovšem jejich postoj k ruské a ukrajinské minoritě.

V průběhu letošního září jsme provedli dotazování reprezentativního vzorku Čechů a Češek ve věku 15 až 30 let na téma soužití s menšinami, postojů k lidským právům a hodnocení modelových situací.

Stejné dotazování proběhlo též v roce 2021 a v kratší podobě již v roce 2014. Výsledky aktuální vlny potvrzují řadu výsledků z roku 2021. Míra tolerance vůči menšinám mezi mladými mírně narostla, v porovnání s rokem 2014 narostla výrazně. Od roku 2021 jsme ovšem zaznamenali výrazné zhoršení vnímání ruské a ukrajinské minority.

Celou zprávu si můžete přečíst na odkazech níže nebo se můžete podívat na grafy v závěrečné prezentaci. K dispozici je též infografika, shrnující vybrané závěry výzkumu.

Zpráva – část 1.

Zpráva – část 2.