obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Velmi bezpečně se chová jen okolo třetiny uživatelů internetu, nejhůře „sváteční“ uživatelé

Jen 35 % uživatelů internetu používá takřka všechny (6 – 7) ze 7 testovaných opatření pro zvýšení bezpečnosti na internetu. Nejvíce bezpečnostních opatření používají lidé, kteří začali internet využívat v mládí, denní uživatelé a lidé do 44 let. Nejčastější rizikovou situací, se kterou se respondenti na internetu setkávají je přijetí e-mailu s žádostí otevření přílohy od neznámého adresáta.
Vnímání závažnosti internetových hrozeb souvisí s internetovou gramotností – jako závažnější vidí obecně hrozby častěji ti, kteří se silněji chrání a ti, kteří začali používat internet v mládí. Jako nejzávažnější hrozby vidí uživatelé internetu hromadné krádeže osobních dat, šíření nenávistných a poplašných zpráv a propagandu šířenou cizím státem.

Přečtěte si zprávu (PDF) anebo se podívejte na Otázky Václava Moravce (výsledky průzkumu můžete shlédnout v 33., 46. a 54. minutě)