obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Ochrana osobních údajů

Cíle projektu adMeter

Cílem je měřit poslech rozhlasu, sledovanost TV, návštěvnost webových stránek a to nejen v PC ale i mobilním telefonu, tzv. měření konzumace médií všude tam, kde se nacházíte (například v autě, v práci, ve sport baru při sledování hokejového zápasu, …). Výsledkem tohoto měření bude komplexní zmapování mediálního chování obyvatel ČR.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Tato informace doplňuje „PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝZKUMU adMeter“.

Ochrana soukromí a zákaznických dat je pro společnost MEDIAN, s.r.o. (dále jen „MEDIAN“) velmi důležitá. MEDIAN je za účelem sběru a zpracování dat z panelových výzkumů řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementoval veškeré požadavky uložené zákonem, aby mohl ovlivňovat fungování nových technologií v panelových výzkumech tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich respondentů.

MEDIAN postupuje plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Když se stanete účastníkem panelového výzkumu, budete požádáni o doplnění vašich osobních údajů. Vždy vám však sdělíme důvod, způsob a časové omezení jejich použití. Zároveň vás ujišťujeme, že se použití vašich osobních údajů nikdy nedostane do konfliktu s platnými právními předpisy či vašimi zájmy.

Osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a používány pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro následné zpracování mediálních průzkumů.

Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například vaše jméno, adresa trvalého bydliště nebo rodné číslo, dále informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci k účasti na projektu adMeter. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity jen za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Osobní údaje osob mladších 18 let

V rámci projektu nejsou shromažďována data od dětí do dovršení 15 let věku. V případě zapojení osob mladších 18 let do projektu podléhá shromažďování těchto dat souhlasu rodičů či zákonného zástupce těchto osob.

Vaše údaje můžeme sbírat i prostřednictvím aplikací, které si naistalujete na svůj telefon či do svého PC. Naše aplikace vždy sbírají údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu, abychom mohli realizovat panelový výzkum. Vaše data jsou zabezpečena v souladu s interními předpisy společnosti MEDIAN.

Všeobecné údaje o účastnících projektu

Společnost MEDIAN zaručuje, že účastník projektu (respondent) se v žádném případě nemusí bát o své soukromí.

Aplikace instalovaná v mobilním telefonu nenahrává zvukový záznam, ale pořizuje v určitých intervalech tzv. redukovaný datový otisk rozhlasového vysílání. Ten je automaticky odesílán v zakódované podobě ke zpracování do softwarového oddělení společnosti MEDIAN. Data jsou zpracována hromadně a automaticky. Respondent tedy nemusí mít obavy z toho, že by byl nahráván jeho hovor, ohroženo jeho soukromí.

Můžeme také shromažďovat údaje o vámi navštívených internetových stránkách bez sledování Vašich aktivit v obsahu internetových stránek, případně zaznamenat místo konzumace konkrétního média. To nám pomáhá rozvíjet a zkvalitňovat metodiku průzkumu.

Během používání internetu můžete sbírat i sdílet spoustu informací, aniž byste o tom věděli. Tedy sbírají a sdílejí je za vás cookies, internetové tagy, které jsou rovněž předmětem výzkumu.

Cookie

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.

Takzvané „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.

„Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Internetové tagy

Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou.

Používání údajů

Vaše osobní data používáme pro účely související vypracováváním mediálních analýz o tom, jak využíváte daná média (rozhlas, televizi, internet, tištěná média, venkovní reklamu), a kontaktovat vás s doplňujícími dotazy poštou, telefonem, prostřednictvím SMS, E-mailu a internetu (podle toho, jakou forma je pro daný účel vhodná a ke které nám dáte souhlas).

Zveřejnění

Údaje o vás můžeme sdělovat pouze tehdy, stanoví-li to zákon.

MEDIAN samozřejmě nezpřístupní ani nepředá vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas.

Přístup k osobním datům a vaše další práva

Bližší informace o přístupu k Vašim údajům a uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních najdete v Informacích o zpracování osobních údajů.