obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Individuální výzkumy pro Vaši značku a portfolio

Pomůžeme Vám se správně rozhodnout v jakékoliv fázi života Vaší značky a produktů.
Výzkumy realizujeme individuálně na míru konkrétní situaci a potřebám.

Kdy nás můžete potřebovat?

 • POTENCIÁL
  Uvažujete, kam se v dalším směřování vydat, ať již hledáte nová odbytiště, podobu značky nebo obsah produktů
 • KONCEPTY
  Připravujete nové nápady vývoje produktů nebo komunikace
 • IMAGE ZNAČKY
  Chcete nastavit zrcadlo vnímání Vaší značky, změřit její sílu na trhu, prověřit její pozici v konkurenčním prostředí a hledáte směr, jak ji rozvíjet
 • MÉDIA a EFEKTIVITA REKLAMY
  Rozhodujete se o optimalizaci mediálního mixu a chcete vědět, jak dobře investujete, zda Vám komunikační kampaň prospěla a jak se odrazila v KPI
 • SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ
  Chcete vědět, jak se mění zvyklosti ve spotřebě a nákupu, jak jsou popsané cílové skupiny a v jakých segmentech je pro vás největší potenciál rozvoje
 • ŽIVOTNÍ STYL
  Zákazník je středem Vaší pozornosti a Vy mu chcete co nejvíce porozumět, hledáte etnografické informace

… a nebo máte jakékoliv jiné otázky? My jsme připraveni na ně nalézt odpovědi.

Máme bohaté zkušenosti v těchto tržních segmentech a měli jsme čest pomáhat vůdčím značkám a společnostem se rozvíjet:

Sluzby healthcare FMCG Finance Doprava

Od strategie k taktice

VÝZKUM ZNAČKY je nejdůležitější projekt, se kterým marketing pracuje. Poskytuje věrné zrcadlo, jaká značka je, jak je skutečně vnímána, jaké má silné a slabé stránky a dává jasná doporučení, jak se značkou pracovat dál.
Tento projekt je vždy velmi individuální a my se po dobu jeho trvání stáváme Vašimi partnery. Necháme si od Vás vyprávět příběhy z historie a pronikáme do tajů Vašich budoucích záměrů.
Pustíte-li nás do své kuchyně, pomůžeme Vám mnohé pochopit a ukážeme Vám, po jaké cestě se máte v budoucnosti vydat.

USAGE AND ATTITUDE STUDII Vám doporučíme vždy, když se potřebujete dovědět více o Vašich zákaznících. Abychom maximalizovali užitečnost získaných informací, spojujeme tento výzkum s dalšími dlouhodobými a rozsáhlými projekty z našeho portfolia, např. MML-TGI nebo dalšími projekty z oblasti mediálního chování. Projekty mohou mít různou podobu a rozsah od základních spotřebitelských zvyklostí po náročné studie životního stylu a etnografie.

TRACKING ZNAČKY ať již opakovaný nebo kontinuální pomáhá kontrolovat, zda jsou aktivity na podporu Vaší značky a produktů v souladu s dlouhodobou strategií. Navrhneme Vám ideální frekvenci a obsah otázek. Tento výzkum má nejčastější využití v taktickém denním rozhodování.

TESTY KONCEPTŮ KOMUNIKACE, VÝROBKŮ a SLUŽEB patří mezi nástroje, které doporučujeme pro minimalizaci rizika špatného rozhodnutí. Jde o jednorázové a rychlé projekty, s nimiž získáte jasné doporučení, jak rozvinout Vaše nápady dál.

CENOVÉ TESTY a VÝZKUMY OPTIMALIZACE PORTFOLIÍ Vám pomůžou doladit marketingový mix a být úspěšnější.

Složíme Vám efektivní výzkum. Každý výzkum je unikátní: svým obsahem, cílovou skupinou, metodou sběru dat nebo analytickými nástroji.

Svěřte nám své otázky a my za Vás uděláme vše ostatní.