obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Komplexní sada nástrojů pro využití dat z mediálních výzkumů pro analýzu, plánování a obchod

Naše softwarové produkty jsou určeny uživatelům z oblasti mediálních agentur, médií, jejich obchodních zastupitelství a v neposlední řadě též koncovým zadavatelům reklamy. Pokrývají široké spektrum činností v oblastech:

 

Analýza dat Plánování kampaní Média a ceníky inzerce Nákup reklamy Prodej reklamy

 

ANALÝZA DAT

Data Analyzer je analytický nástroj pro vyhodnocování výsledků výzkumů trhu, veřejného mínění a sledovanosti médií. Je používán jako základní aplikace pro zpracování dat z rozsáhlého výzkumu spotřebního a mediálního chování české a slovenské populace MARKET & MEDIA & LIFESTYLE – TGI, výzkumů sledovanosti médií MEDIA PROJEKT a RADIO PROJEKT.
Disponuje též nadstavbovým modulem pro tvorbu segmentací a pokročilých analýz (korespondenční analýza, vícerozměrné škálování, lineární a logistická regrese).

 

Přednosti Data Analyzeru

 • RYCHLOST
  Speciálně navržené datové úložiště a výpočetní stroj zajišťují výpočet výsledků během jednotek vteřin, a to i nad rozsáhlými datovými vzorky čítajícími tisíce proměnných a respondentů.
 • JEDNODUCHOST
  Nástroj je určen pro široké použití bez nutnosti matematického nebo statistického vzdělání.
  Pro každého uživatele je připraveno úvodní zaškolení, technická podpora a další průběžné zvyšování znalostí pro práci se softwarem.
 • DATA
  Na poli mediálních výzkumů je možné zpracovávat data MML-TGI ČR, MML-TGI SR, MEDIA PROJEKT, RADIO PROJEKT, NetMonitor, AIMmonitor, LAE ČR a další. Je vhodný i pro zpracování libovolných jiných dat (např. z adhoc výzkumů).
 • VYBAVENÍ
  Pro hladký běh aplikace plně dostačuje běžný kancelářský počítač. Data je možné ukládat na lokálním disku počítače nebo společně s dalšími uživateli sdílet prostřednictvím síťového disku.
 • TRADICE
  Více než 20leté zkušenosti s vývojem a stovky uživatelů v každodenním provozu umožnily vytvořit velmi výkonnou a zároveň uživatelsky příjemnou a intuitivní aplikaci.

 

PLÁNOVÁNÍ KAMPANÍ

Medplan je nástroj k tvorbě mediálních plánů reklamních kampaní. Umožňuje vybírat nejvhodnější média pro zasažení požadované cílové skupiny a optimalizovat rozmístění inzerce. Úspěšnost návrhu pak lze vyhodnocovat na základě široké škály výpočetních ukazatelů.

 

Přednosti Medplanu

 • VÝPOČTY
  Výkonné výpočetní jádro umožňuje vyhodnocovat potřebné mediální ukazatele pro jednotlivá média i jejich kombinace, včetně uživatelem definovaných.
 • OPTIMALIZACE
  Nadstavbový rychlý a výkonný optimalizační modul pro automatický návrh mediálních plánů s možností definice uživatelských priorit.
 • SDÍLENÍ
  Díky sdíleným datům má uživatel k dispozici cílové skupiny a další výrazy vytvořené během předešlé práce v Data Analyzeru. Stejným způsobem je možné informace sdílet i mezi jednotlivými uživateli v rámci firemní sítě.
 • CENÍKY
  Program pracuje nad nezávislou databází ceníků a inzertních podmínek médií, čímž umožňuje uživateli komfortní práci bez nutnosti dohledávání a manuálního vkládání obchodních podmínek.
 • ODCHOD
  Možností výstupu je též speciální export pro Buying pro snadné přenesení naplánované kampaně do obchodního systému.

 

MÉDIA a CENÍKY INZERCE

Data Media je obsáhlá databáze tištěných a elektronických médií, obsahující informace pro plánování, nákup a realizaci inzerce, sledování vývoje trhu, porovnání s konkurencí. Nezávisle pořizujeme informace z mediálního trhu v České republice a na Slovensku.

 

Základní obsahové části databáze:

 • Informace o médiu
 • Ceníky
 • Technické parametry
 • Termíny dodání podkladů
 • Kontaktní adresy a osoby

 

Přednosti Data Media

 • PORTFOLIO
  Široké portfolio sledovaných médií – Česká republika více než 1200 médií, Slovenská republika více než 1000 médií
 • APLIKACE
  Součástí je aplikace pro prohlížení dat obsažených v databázi a doplňování vlastních informací, které lze následně použít i v procesu plánování kampaní
 • AKTUALIZACE
  Databáze je průběžně aktualizována s frekvencí minimálně jednou měsíčně. Aktualizace probíhá automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.
 • PLÁNOVÁNÍ
  Databázi lze připojit k nástrojům pro plánování mediálních kampaní (např. Medplan pro plánování tisku a rozhlasu, Mamut pro plánování televize)
 • TV SCHÉMATA
  Vedle zpracování aktuálních programových schémat televizních stanic též připravujeme virtuální televizní schémata na následující období.

 

NÁKUP REKLAMY

Buying je obchodní systém určený pro mediální agentury. Zabezpečuje zpracování reklamní kampaně od chvíle, kdy je naplánována, přes její realizaci až po přijetí a vystavení faktur, kontrolu realizace, sestavení ročních přehledů, výpočty bonusů atd.

 

Přednosti Buying

 • KOMPLEXNOST
  Zabezpečuje zpracování reklamní kampaně od chvíle, kdy je naplánována, přes její realizaci až po přijetí a vystavení faktur, kontrolu realizace, sestavení ročních přehledů, výpočty bonusů atd.
 • CRM
  Nadstavba pro správu klientských a dodavatelských kontaktů, vzájemných obchodních vztahů a dalších údajů pro potřeby obchodu.
 • PŘEHLEDY a SESTAVY
  Bohaté možnosti uživatelských výstupů, sledování finančních toků v reálném čase včetně možnosti finančního plánování.
 • PŘIZPŮSOBENÍ
  Jednotlivé agendy systému jsou přizpůsobeny konkrétním mediatypům a způsobu jejich nákupu v jednotlivých agenturách.
 • NAPOJENÍ
  Široké možnosti napojení na další návazné systémy (účetnictví, manažerské systémy apod.)

 

PRODEJ REKLAMY

Selling je systém pro evidenci prodaného reklamního prostoru v médiích. Je určen všem poskytovatelům reklamního prostoru, vhodný zejména pro mediální domy.

 

Přednosti Selling

 • KOMPLEXNOST
  Kromě evidence naplněnosti kapacity jednotlivých vydání umožňuje systém spravovat objednávky, fakturace, slevy, bartery, freespoty atd.
 • CRM
  Nadstavba pro správu kontaktů, obchodních vztahů a dalších údajů pro potřeby prodeje reklamního prostoru.
 • PŘEHLED
  Bohaté možnosti uživatelských výstupů, sledování finančních toků v reálném čase včetně možnosti finančního plánování.
 • PŘIZPŮSOBENÍ
  Jednotlivé agendy systému jsou přizpůsobeny konkrétním mediatypům a způsobu jejich prodeje.
 • NAPOJENÍ
  Široké možnosti napojení na další návazné systémy (účetnictví, manažerské systémy apod.)