obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Přispíváme k poznání české společnosti

Naším cílem je přispívat k poznání české společnosti a jejích proměn i problémů, se kterými se potýkají české domácnosti. Realizujeme rozsáhlá sociologická šetření, bleskové výzkumy i analýzy dat, která našim klientům a veřejnosti nabízí skutečný vhled do těchto otázek. V rámci politického a sociálního výzkumu MEDIAN realizuje následující typy výzkumů:

  • Významná mezinárodní či akademická šetření (např. Proměny české společnosti, ESS, ISSP, UNDP Roma Survey 2011, VAW, MIDIS, atd.)
  • Monitoring sociální kampaní a specifických problémů pro aktéry z neziskového sektoru (např. Nadace Sirius, Glopolis, Člověk v tísni, Hate Free)
  • Tematické, bleskové a volební výzkumy pro přední česká a slovenská média (ČT, ČRo, MF DNES, RTVS)
  • Nezávislý volební výzkum s dlouhodobě optimalizovanou metodikou
  • Interní strategické výzkumy pro neziskové organizace, vládní instituce či univerzity
  • Sekundární analýzy sociologických dat (analýza dat ze sociálně vyloučených oblastí, vnímání cizinců a imigrantů, atp.)
  • Výzkumy specifických profesí a populací (např. Český novinář v komparativní perspektivě)
  • Výzkumy na středních školách (pro AV ČR, Člověk v tísni) a uplatnění absolventů VŠ
  • Kvalitativní výzkumy s experty (pro formování veřejných politik)

V letech 2015 až 2018 se stal MEDIAN společně s agenturou STEM/MARK realizátorem významného panelového šetření českých domácností Proměny české společnosti.

Proměny české společnosti

Proměny české společnosti patří k nejvýznamnějším sociálním výzkumům v historii. Výzkum organizuje Sociologický ústav AV ČR, Masarykova Univerzita a ekonomický institut CERGE-EI.

Cílem výzkumu je zjistit, jak žijí české domácnosti, jak se jejich život a postoje mění v čase a s jakými problémy se setkávají. Získané poznatky využijí nejen vědci, ale mohou se o ně opřít také zákonodárci a zástupci veřejné správy při svém rozhodování. Podpoří informovanost novinářů a budou k dispozici i široké veřejnosti. Výzkum tak může pomoci zlepšit život v celé České republice. 

Výzkum Proměny české společnosti probíhá dotazováním domácnosti na vybraných adresách v celé České republice. Ty budou v případě své účasti za svoji ochotu a čas finančně odměněni v řádu několika stovek korun za hodinu strávenou dotazováním.

Výzkum bude probíhat celkem 4 roky. Během roku 2015 se ho zúčastnilo více než 5 000 domácností. V roce 2016 tazatelé společností MEDIAN a STEM/MARK navštíví tyto domácnosti znovu, aby zjistili, jak se vyvíjí jejich životní situace. Sběr dat bude probíhat od července do října 2016.

V prvním ročníku výzkumu Proměny české společnosti darovali respondenti na charitativní účely 172 000 Kč. Více informací o výzkumu naleznete na webu www.promenyceskespolecnosti.cz

Realizační tým společnosti MEDIAN můžete kontaktovat s dotazy na:
Tel: (+420) 225 301 300
Email: promeny.spolecnosti (at) median.cz

Kontinuální volební výzkumy

Sněmovní volební model ČR

Společnost MEDIAN průběžně sleduje podporu politických stran. Výsledky výzkumu zahrnují kromě volebního modelu také informace o deklarované volební účasti, vývoje podpory stran, pevnosti volebních přesvědčení a volebním potenciálu a jádru stran.

Poslední zpráva: září 2022

Metodologie kontinuálních volebních výzkumů

Terénní sběr dat probíhá osobním dotazováním školenými tazateli v domácnostech. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem v náhodně vybraných oblastech ČR (redukce vlivu tazatele na výběr respondenta). Vzorek je reprezentativní pro populaci 18 a více let z hlediska sociodemografických znaků (kraj, pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce) i dalších ukazatelů ovlivňujících volební preferencí (pracovní status, věk x vzdělání, intenzita užívání internetu, minulé volební chování).

Sněmovní volební model

Volební model je přibližným odhadem nejpravděpodobnějšího výsledku hypotetických voleb do PSP ČR, pokud se konaly v době dotazování. Nelze ho považovat za predikci v budoucnu konaných voleb. Vychází z preferencí respondentů, kteří by šli k volbám a vědí, koho by volili. Přihlíží rovněž k preferencím voličů váhajících mezi několika stranami a k minulému volebnímu chování respondentů. Výstupy tohoto volebního modelu se týkají výhradně voleb do Sněmovny a nikoli jiných typů voleb.

Nezávislý volební model MEDIAN SK

Každý měsíc zkoumá MEDIAN SK preference voličů ve volbách do Národní rady

Výzkumné zprávy jsou dostupné na webu MEDIAN SK

 

Prezidentský model 2012 – 2013

Na roce 2012 jsme realizovali výzkum zjišťující volební preference voličů před 1. kolem prezidentských voleb

Tisková zpráva

Ad-hoc politické a tematické výzkumy

Zprávy z nedávných tematických a politických ad-hoc výzkumů si můžete přečíst v sekci Sociálně-politické výzkumy nebo spolu s dalšími novinkami v sekci zajímavosti.